O nas

NAUKA JĘZYKA ARABSKIEGO Z PASJĄ

Założyciele szkoły są lektorami języka arabskiego oraz organizatorami przedsięwzięć w dziedzinie wielokulturowości od ponad 15 lat.

Nauczyciel

Głównym lektorem jest PhD nauk społecznych w zakresie religioznawstwa oraz native-speaker języka arabskiego.

Sposób nauczania

Do każdej lekcji udostępniamy materiał  składający się z plików audio oraz plików tekstowych w formacie PDF.

1. Tekst główny – np. bajka pt. „Krasnoludki i szewc” (pliki pdf i audio).

2. Słownictwo do tekstu głównego (pliki pdf i audio)

3. Konwersatorium (pliki pdf i audio).